top of page

我們的客戶

“感謝大家讓這一天的活動取得了成功,特別是對於新客戶以及我們夏季結束後第一天回來的如此大的數字。”

Amanda Johns,HORIZON COO

sony-logo-300px-square.png
R (1).jpg
截圖2022-10-10 172539.png
R (1).png
標誌.png
OIP (2).jpg
未命名 (2).jpg
arla-標誌-B8E8EE1B33-seeklogo.com.png
viutv.png
華生集團.jpg
富通保險-logo.jpg
hkphil_logo.svg_.png
下載.png
螢幕截圖-2021-11-03-at-12.14.11.png
R (3).jpg
OIP (9).jpg
Large_AYF-logo-square-fb-v2.png
881912_835475469800584_2066875592935547329_o.jpg
NbDPVSZf_400x400.jpg
mtr-squarelogo-1397137809262.png
無標題 (13).png
無標題 (16).png
未命名.png
無標題 (15).png
無標題 (10).png

最佳拍攝場地

聯絡我們預約場地

歡迎舉辦聚會、企業活動、拍攝、展覽等活動。

bottom of page